Harga Anzjani - Jum il-Kunsill 2016

Il-Kunsill Lokali qed jorganizza Harga ghall-Anzjani bhala parti mill-attivitajiet ta' Jum il-Kunsill 2016, u din id-darba bi prezz specjali.

 

Rebbieh Premju Gieh Nadur

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur bi pjacir ihabbar li s-Sur Charlton Debono ser ikunu onorat bil-premju ta' Gieh in-Nadur 2016. Dan wara li gab isem lil rahal twelidu bir-rebh kontinwu u regolari fl-atletika u sahansitra rrapprezenta lil pajjizna barra minn xtutna.

 

A Celebration of Youth Creativity

Il-Kunsill Lokali qed jikkollabora f'kuncert kongunt minn 80 muzicist bejn il-Gozo Youth Orchestra u Eurode Jugendorchester Herzogenrath fit-Teatru MBC.

 

Avviz Dwar Open Skips f'Ta' Xurdin

Minħabba l-fatt li issa jeżisti is-Civic Amenity Site, ir-regoli dwar il-ġbir ta’ skart goff inbidlu radikalment, l-iskart goff issa jrid ukoll jiġi separat, u saħansitra l-Open Skips ta’ Xurdin kienu qed jilqgħu ż-żibel ta’ ħafna rħula, l-Kunsill Lokali qed iwaqqaf is-servizz tal-Open Skips. Dan b’effett mill-1 ta’ Novembru li ġej. Il-Kunsill Lokali iħeġġeġ lir-residenti sabiex jagħmlu użu mis-Civic Amenity Site f’Tal-Kus (Xewkija) u mis-servizz tal-Bulky Refuse mid-djar kull nhar ta’ Tnejn.

The Local Council decided to stop providing Open Skips at Ta’ Xurdin area as from 1st November. We encourage residents to make use of the Civic Amenity Site in Xewkija and the Bulky Refuse door-to-door (every Monday).

 

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed