Carnival Application 2015

Karnival tan-Nadur 2015 (il-Ħadd 8 ta’ Frar)

Formola ta' applikazzjoni

(sa nhar l-Erbgħa 31 ta’ Diċembru 2014)

Kunjom u isem ________________________________________________

Indirizz _______________________________________________________

Tel: _____________________________________ Mobile No:_______________

Email address: ________________________________________

Kategorija _____________________________________________________

/1/        Karrijiet

/2/        Maskeruni

/3/        Karrettuni Mzejnin B’mod Karnivalesk

/4/        Kostumi tat-tfal (minn 5 sa 10 snin)

/5/        Kostumi tal-kbar (minn 11 snin ‘il fuq)

/6/        Raġel liebes ta' mara jew viċe-versa

/7/        Danza tat-tfal (sa tnax il-sena)

/8/        Danza tal-kbar

/9/        Sketch Hilarious

/10/      Annimali bil-Kostum

Isem tal-Kostum/Danza/eċċ._____________________________________________________

Dikjarazzjoni

Jiena li hawn taħt iffirmat niddikjara li noqgħod għar-regolamenti li l-Kunsill Lokali tan-Nadur jogħġbu jagħmel. Lest li nagħmel ħilti kollha biex inkabbar il-festa tal-Karnival u noqgħod għar-regolamenti tal-Kunsill Lokali tan-Nadur.

Firma tal-kompetitur                                                                            data

--------------------------------------------aqta' hawn---------------------------------------------------

Jiena li hawn taht iffirmat niddikjara li rċevejt l-applikazzjoni tal-karnival mingħand

________________________________________________________

Segretarju Ezekuttiv                                           Data                

Blood Donation 2014

A group of 47 people, 23 female and 24 males, mainly from Nadur turned up to donate blood last Sunday (9th November 2014)  during a Mobile Team Blood Donation session held at Dar San Pietru u San Pawl next to Mnarja Band Club, Nadur.

This blood donation session was organised by the Nadur Local Council and supported by Nadur Parish.

The National Blood Transfusion Service while thanking all those who made this blood donation such a success would like to encourage more Local Councils to support blood donation.

Library Opening Hours

New Library Hours in Nadur: 

Monday, Tuesday & Thursday: 8:30 a.m. to 2:30 p.m.
Wednesday & Friday: 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Saturday: 9 a.m. to noon

 

Night Walk

NIGHT WALK

Nhar il-Ħamis 13 ta’ Novembru 2014 ser tiġi organizzata Night Walk , għat-tfal, ġenituri u residenti kollha tan-Nadur. Tfal ta’ taħt it-tmien snin jistgħu jiġu biss jekk ikunu akkumpanjati mill-ġenituri taghhom . Niltaqgħu ħdejn il-Kunsill Lokali fil 5.30 pm.

In-Night Walk organizzata mill-Kunsill Lokali tan-Nadur ser tikkonsisti f’ mixja minn ħdejn l-Uffiċċju tal-Kunsill, niġbdu lejn Triq ir-Ramla u nimxu lejn ta’ Xurdin.Inkomplu mexjin lejn l-Għar tal-Mixtla fuq ir-rih tar-Ramla l-Ħamra. Minn hemm nerġghu lura, pero’ minn Wied Bingemma u nispiċċaw mill-ġdid fi Triq ir-Ramla. Minn hawn nimxu sa ta’ Kenuna Restaurant fejn nieklu ikla bnina flimkien .

Kull min jattendi għandu jġib miegħu torċ. Importanti wkoll li min jattendi jiġi b’ilbies adegwat għal filgħaxija u papoċċ tajjeb għall-mixi .

Menu tal-kbar :

Half Chicken, chips & Salad JEW Pizza + ( flixkun ilma/soft drink jew tazza inbid inkluz fil-prezz)

Menu taz-Zghar :

Beef Burger , chips & salad JEW Chicken Nuggets, Chips & Salad JEW Pizza Margherita ( perzut u sausages) + soft drink.

Dawk interesati ghandhom jinkitbu fl-Ufficcju tal-Kunsill .

Recycling of Glass

Starting from Thursday 6th November glass will be collected from all Nadur households to be be recycled.  Glass should be clean and placed in a cardboard box or plastic receptacle. 

Tenders and Quotations

Nadur Local Council

North Street

     Nadur NDR 1222

     Tel:  21558080

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Nadur Local Council notifies that sealed tenders and quotations will be received at the Nadur Local Council, North Street, Nadur NDR 1222 up to noon of Tuesday 25th November 2014.

• Advt. NLC 11-2014 Resurfacing of St. Joseph Street and St. Kurunatu Street, Nadur

      Tender Fee:  €100.00

• Quotation 13/2014 Street Christmas Decorations of part of Church Street, St. Peter & St. Paul Square and December 13th Street.

      Quotation Fee: €25.00

Further details can be obtained from the council office.  The Council reserves the right to refuse all tendersand quotations including the most advantageous ones.

Rita Mifsud Attard

Executive Secretary

2014 Premju Gieh in-Nadur

Premju Gieh in-Nadur 2014 awarded to Anthony Portelli

Influenza Vaccination 2014

The Nadur Local Council in collaboration with the Department of Health is once again offering the service of the Influenza vaccination free of charge to residents aged 55 and over. 

Those interested are to sign up at the Nadur Local Council office by Saturday 11th October.  You must present your ID card to sign up. 

Persons eligible for the free vaccinations under the age of 55 must go the Victoria Health Centre.

Karti tal-Identita

L-uffiċċju tal-Karti tal-Identita jixtieq javża li se jsir eżercizzju ta’ tiġdid tal-Karta tal-Identita għar-residenti tal Nadur fl iskola Primarja li tinsab Entratura minn Triq Franġisk Saver Sciortino, Nadur.
 
Dan se jsir bejn t- 18 ta Ottubru u s- 27 ta’ Ottubru.  Il-ħinijiet huma bejn 3.00pm sat 8.00pm (mit-Tnejn sal-Ġimgħa) u bejn 8am u 1pm (is-Sibt). Importanti li tieħdu l-Karta tal-Identita magħkom.
 
FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed