Summer Courses 2014

Summer Courses 2014

 

Korsijiet għas-sajf 2014 organizzati mill-Kunsill Lokali tan-Nadur

 

Art Attack:                                          Eta: 7 snin l’fuq (10 lezzjonijiet) Prezz: 25.00

 

Ganutell/Thread Filagree/Beading      Eta: 7 snin l’fuq (10 lezzjonijiet) Prezz: €25.00

 

Lace Making Adults & Junior            Eta: 7 snin l’ fuq (10 lezzjonijiet) Prezz: €25.00

 

Creative Knitting/Crochet/Hanza:      Eta: 8 snin l’fuq (10 lezzjonijiet) Prezz: €25.00

 

Mosaic Art:                                         Eta: 12-il sena l’fuq (10 lezzjonijiet) Prezz: €25.00

 

Sewing for Beginners                         Eta: 12-il sena l’fuq (10 lezzjonijiet) Prezz:€25.00

 

Curtain Making                                   Eta 12 il-sena l’fuq (10 lezzjonijiet) Prezz: €25.00

 

­­­

 

Applications close on 31st May 2014

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

APPLIKAZZJONI/APPLICATION

 

Course applied for: _____________________________________________________

 

Isem/Name: __________________________________________________________

 

Indirizz/Address: ______________________________________________________

 

Email Address: ________________________________________________________

 

Date of Birth: __­­­­­­­­_________________________     

 

Phone No./Mobile No. _______________________

 

Youth Ambassador 2

 

Danica Cassar is 16 years old and attends Sir Michelango Refalo School where she is in her first year.  She is studying Biology and English.  Her hobbies are reading and playing the piano.  Danica regularly attends and participates in events organised by the  the Nadur Youth Centre.  Danica is eager to be part of the Nadur Local Council where she wishes to present the voice of Youths in Nadur.  The Nadur Local Council welcomes Danica Cassar as the 2nd Youth Ambassador to Nadur.

 

Annual Locality Meeting 2014

The Nadur Local Council will hold its' Annual Locality meeting on Thursday 3rd April 2014 at the Joe Tabone Hall at 7:00 p.m.

Residents are urged to attend and participate in the discussion

Tenders 1 & 2 2014

The Nadur Local Council notifies that sealed tenders are being received till noon of Friday 11th April 2014 for the following:

Tender NLC 01 – Road resurfacing works at Triq Wied Bingemma, Nadur Gozo

            Tender Fee: €50.00

Rural Development Programme for Malta 2007 – 2013

Axis 1- Improving the Competitiveness of the Agricultural Sector

Tenders part-financed by the European Union

The European Agricultural Fund for Rural Development

Co-financing Rate:

           75% European Union, 25% Government of Malta

       Europe Investing in Rural Areas

Further details can be obtained from the council office. The Council reserves the right to refuse all tenders, including the most advantageous ones.

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur javża li qed jilqa’ offerti sa nhar il-Gimgħa 11 ta’ April 2-014 sa nofsinhar għal:

Tender NLC 01 – Asfaltar ta’ Triq Wied Bingemma, Nadur

            Hlas ta’ €20 għal kull document.

Aktar dettalji jinkisbu mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tan-Nadur. Il-Kunsill jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-aktar offerta vantaġġjuża.

Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007 – 2013

Assi 1- Titjib fil-Kompetittivita’ tas-Settur Agrikolu

Offerti parzjalment iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea

Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

Rata ta’ Ko-finanzjament:

75% Unjoni Ewropea, 25% Gvern ta’ Malta

L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali

Rita Mifsud Attard

Executive Secretary


The Nadur Local Council notifies that sealed tenders are being received till noon of Friday 11th April 2014 for the following:

Tender NLC 02 – Provisions of Professional Services of an Architect and Civil Engineer

Tender Fee:   €20.00

Further details can be obtained from the council office. The Council reserves the right to refuse all tenders, including the most advantageous ones.

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur javża li qed jilqa’ offerti sa nhar il-Gimgħa 11 ta’ April 2014 sa nofsinhar għal:

Tender NLC 02 – Servizz ta’ Perit u “Civil Engineer”

            Hlas ta’ €20 għal kull document.

Aktar dettalji jinkisbu mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tan-Nadur. Il-Kunsill jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-aktar offerta vantaġġjuża.

Rita Mifsud Attard

Executive Secretary

Natura 2000 - Nadur

New Management Plans for Nadur’s Natura 2000 sites

In 2012, Epsilon International SA of Greece and Maltese company Adi Associates Environmental Consultants Ltd were contracted by MEPA to prepare management plans for all 34 terrestrial Natura 2000 sites in the Maltese Islands, in a project is part financed by the European Agricultural Fund for Rural Development.

There are two Natura 2000 sites in Nadur: L-Inħawi tar-Ramla, and Il-Qortin tal Magun u l-Qortin il-Kbir. The draft Management Plans for these sites are nearing completion and will shortly be submitted to MEPA. The management plans have been formulated following a comprehensive conservation assessment of the sites and have been informed by extensive consultations with stakeholders and the general public carried out over summer 2013.

Natura 2000 is the EU-wide network of nature conservation areas, established to ensure the survival of Europe’s most valuable species and habitats for future generations. The network is based on the broad principle of conservation and sustainable use, where people and wildlife can live together in harmony. Natura 2000 is the largest coherent network of protected areas in the world. The network is made up of Special Areas of Conservation (SAC), important because of their habitats, and Special Protection Areas (SPA),which are important bird sites.

The Natura 2000 network in the Maltese Islands covers approximately 13.5% (around 42km2) of the total land area. A total of 30 management plans are being prepared, covering the 34 sites.

L-Inħawi tar-Ramla contains one of the most important sand dune communities in the Maltese Islands. The site supports a diverse range of endemic flora and fauna and is very important for sand-associated invertebrates, many with a restricted distribution or which are only known from Ir-Ramla, including the Sand Cricket. The site is also the only known locality in the Maltese Islands for the endemic and critically endangered darkling beetle species.

lI-Qortin tal-Magun u il-Qortin il-Kbir is a garrigue habitat of significant ecological importance; the site supports an exceptional mature phrygana habitat considered to be possibly the best example of such a habitat in the Maltese Islands. Important plant species include the Shrubby Kidney Vetch, the Tree Spurge and Wild Thyme.  

Persons interested in Natura 2000 and the project are invited to view the website (www.natura2000malta.com) and follow on Facebook (www.facebook.com/natura2000malta) and Twitter (@natura2000malta).

 

NADUR CARNIVAL PRESS RELEASE

IL-FESTI TAL-KARNIVAL FIN-NADUR

Is-serata tal-‘Karnival Organizzat’ ser issir il-Ħadd 23 ta’ Frar 2014 fi Pjazza San Pietru u San Pawl fin-12.30 p.m din l-attivita’ is-sena ser tkun il-ftuħ uffiċjali tal-festi tal-Karnival, li ta’ kull sena jiġu organizzati bi spontanjeta` kbira fin-Nadur. Xejn anqas minn ħames sigħat ta’ divertiment kontinwu ppreżentati minn Joe Demicoli li jinkludu fost l-oħrajn diversi kumpaniji taż-żfin minn Nadur, minn Għawdex u minn Malta, kumpaniji Hilarious, karrijiet, maskeruni, ‘il-Kukkanja’ kemm għat-tfal kif ukoll għal kbar, kif ukoll żewġ baned mistiedna dik ‘Imnarja’ tan-Nadur u dik minn Malta ‘Big Friends Guggen Musik’. Ma’ dawn il-kumpaniji mistiedna, t-Tnejn 4 ta’ Marzu fin-Nadur mir-Renju Unit ser jagħtu wirja ta’ żfin spettakolari numru kbir ta’ żeffiena mill-Karnival famuż ta’ Notting Hill f’Londra. Dan il-group ser ikun il-mistieden speċjali tal-Kunsill Lokali tan-Nadur li matul din iż-żjara fostna dawn iċ-ċittadini mir-Renju Unit ser jingħataw stampa ċara ta’ dak li jsir fil-Karnival ta’ pajjiżna.

Iżda l-Karnival tan-Nadur mhux dan biss. Bejn il-Gimgħa 28 ta’ Frar 2014 u t-Tlieta 5 ta’ Marzu 2014 fin-Nadur jispikka dak tradizzjonali li b’ispontanjita` tiegħu jeħodna lura fiż-żmien u jurina kif fl-imgħoddi l-Karnival kien mezz kif wieħed iwassal il-messaġġ tiegħu permezz tas-satira`. Hawn ta’ minn isemmi li wieħed mill-istazzjonijiet tat-tv lokali din is-sena ser ixxandar b’mod dirett siltiet mill-attivita` li tkun għaddejja waqt dan il-Karnival uniku.

Fl-okkażjoni ta’ dawn il-jiem,il-Kunsill Lokali tan-Nadur filwaqt li jirringrazzja lil kull minn ta’ l-għajnuna tiegħu għas-suċċess ta’ dawn il-festi, jappella lil kulħadd biex waqt il-Karnival ta’ bil-lejl jiġu rrispettati l-liġijiet tal-pajjiż, kif wkoll biex ħadd ma joffendi l-moralita` pubblika. Jappellaw ukoll biex jittiehdu l-prekawzjonjiet kollha biex jiġu evitati inċidenti bla bżonn.

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed