TISBIĦ TAL-MUXA TA' TRIQ SAN ĠWANN FIN-NADUR

Fondi minn skema tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex. 

TISBIH U MANUTENZJONI - FUNTANA TRIQ XANDRIKU

Investiment iehor fin-Nadur, grazzi ghal Skema mis-Segretarjat Parlamentari ghall-Gvern Lokali, fejn sar tigdid, tisbih u manutenzjoni kbira lill-Funtana fi Triq Xandriku. Funtana li ma kenitx ghada tahdem u li issa giet imsewwija, u anke zdiedu bankijiet u rota ta' karettun kif kien id-disinn originali. 

 

 

 

 

KUNCERT - ILLUM TWELDILNA SALVATUR

Kuncert ta' Muzika tal-Milied, bl-appogg finanzjarju tal-Ministeru ghall-Wirt Kulturali, l-Arti u l-Gvern Lokali, u l-Awtorita tat-Turizmu. 

CARNIVAL COSTUME INITIATIVE FOR KIDS

CARNIVAL COSTUME INITIATIVE FOR KIDS in full collaboration with Ministry for Gozo and Gozo Cultural Heritage Directorate.

SANTA HOUSE - CHRISTMAS IN NADUR

Come and Meet Santa and Mrs. Claus at their cosy house and toy shop on the following dates. This event is organised in full collaboration with the Ministry for the National Heritage, the Arts and Local Government.

CHRISTMAS IN NADUR - SUNDAY 12TH DECEMBER 2021

The organisers of this event are responsible of adhering to the health and safety directives and regulations, relevant during that period, issued by the Health Authority.

OUTDOOR GYM GDID FI TRIQ DURU

Grazzi ghal finanzjament tal-Ministeru ghal Ghawdex u Direttorat ta' Eco-Gozo, gie installat ghall-ewwel darba outdoor gym equipment gdid fil-Belvedere fi Triq Duru, kif ukoll safety mat apposta. Dan sabiex izid il-facilitajiet ta' dan l-ispazju rikreattiv. 

 

 

RESTAWR TAL-MONUMENT FECC

B'investiment ta' madwar €7,000, u grazzi ghal finanzjament mill-Ministeru ghal Ghawdex u Direttorat ta' Eco-Gozo, gie restawrat il-Monument tal-FECC fi Triq Ghajn Qasab.

 

 

   

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed