Tenders 1 & 2 2014

The Nadur Local Council notifies that sealed tenders are being received till noon of Friday 11th April 2014 for the following:

Tender NLC 01 – Road resurfacing works at Triq Wied Bingemma, Nadur Gozo

            Tender Fee: €50.00

Rural Development Programme for Malta 2007 – 2013

Axis 1- Improving the Competitiveness of the Agricultural Sector

Tenders part-financed by the European Union

The European Agricultural Fund for Rural Development

Co-financing Rate:

           75% European Union, 25% Government of Malta

       Europe Investing in Rural Areas

Further details can be obtained from the council office. The Council reserves the right to refuse all tenders, including the most advantageous ones.

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur javża li qed jilqa’ offerti sa nhar il-Gimgħa 11 ta’ April 2-014 sa nofsinhar għal:

Tender NLC 01 – Asfaltar ta’ Triq Wied Bingemma, Nadur

            Hlas ta’ €20 għal kull document.

Aktar dettalji jinkisbu mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tan-Nadur. Il-Kunsill jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-aktar offerta vantaġġjuża.

Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007 – 2013

Assi 1- Titjib fil-Kompetittivita’ tas-Settur Agrikolu

Offerti parzjalment iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea

Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

Rata ta’ Ko-finanzjament:

75% Unjoni Ewropea, 25% Gvern ta’ Malta

L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali

Rita Mifsud Attard

Executive Secretary


The Nadur Local Council notifies that sealed tenders are being received till noon of Friday 11th April 2014 for the following:

Tender NLC 02 – Provisions of Professional Services of an Architect and Civil Engineer

Tender Fee:   €20.00

Further details can be obtained from the council office. The Council reserves the right to refuse all tenders, including the most advantageous ones.

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur javża li qed jilqa’ offerti sa nhar il-Gimgħa 11 ta’ April 2014 sa nofsinhar għal:

Tender NLC 02 – Servizz ta’ Perit u “Civil Engineer”

            Hlas ta’ €20 għal kull document.

Aktar dettalji jinkisbu mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tan-Nadur. Il-Kunsill jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-aktar offerta vantaġġjuża.

Rita Mifsud Attard

Executive Secretary

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed