Directional Signs fi Pjazza San Pietru u San Pawl

Bhala kontinwazzjoni tal-embellishment tal-Pjazza u anke bhala parti mill-progett tal-Pjazza ewlenija tan-Nadur, fl-ahhar gimghat gew installati zewg Directional Signs li jindikaw l-attrazzjonijiet principali fin-Nadur.

 

 

 

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed