Avviz Dwar Open Skips f'Ta' Xurdin

Minħabba l-fatt li issa jeżisti is-Civic Amenity Site, ir-regoli dwar il-ġbir ta’ skart goff inbidlu radikalment, l-iskart goff issa jrid ukoll jiġi separat, u saħansitra l-Open Skips ta’ Xurdin kienu qed jilqgħu ż-żibel ta’ ħafna rħula, l-Kunsill Lokali qed iwaqqaf is-servizz tal-Open Skips. Dan b’effett mill-1 ta’ Novembru li ġej. Il-Kunsill Lokali iħeġġeġ lir-residenti sabiex jagħmlu użu mis-Civic Amenity Site f’Tal-Kus (Xewkija) u mis-servizz tal-Bulky Refuse mid-djar kull nhar ta’ Tnejn.

The Local Council decided to stop providing Open Skips at Ta’ Xurdin area as from 1st November. We encourage residents to make use of the Civic Amenity Site in Xewkija and the Bulky Refuse door-to-door (every Monday).

 

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed