Rebbieh Premju Gieh Nadur

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur bi pjacir ihabbar li s-Sur Charlton Debono ser ikunu onorat bil-premju ta' Gieh in-Nadur 2016. Dan wara li gab isem lil rahal twelidu bir-rebh kontinwu u regolari fl-atletika u sahansitra rrapprezenta lil pajjizna barra minn xtutna.

 

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed