Closure of Dahlet Qorrot Street

Il-Kunsill Lokali javza li Triq Dahlet Qorrot mill-parti ta’ fuq li twassal sal-bajja ser tigi maghluqa ghall-pubbliku minn nhar it-Tnejn 9 ta’ Dicembru 2013 l’quddiem u dan minhabba xogholijiet ta’ kostruzzjoni fuq l-istess triq. 

The Nadur Local Council would like to inform the general public that the road leading to Dahlet Qorrot Bay will be closed due to construction works as of 9th December 2013.

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed