Programm tal-Karnival Organizzat tan-Nadur 2015

PROGRAMM TAL-KARNIVAL TAN-NADUR IL-HADD 8 TA’ FRAR 2015

 

Prezentatur:        JANVIL

12.35 Innu tal-Karnival                  
REBECCA BONELLO

12.50 Zifna                        

PIPPA GEE DANCERS

Inghaqdu maghna ghal zifna Charleston fil-Karnival 2015”

Korejografija u Direzzjoni – Pippa Gee

                                                                          

12.55 Zifna                        
CHRISTIAN SALIBA

Mit-Teatru Hergin u Minn Kalisi Immexijin

13.10 Zifna                                                      

THE ADONELLE DANCERS
Zifna gustuza u meraviljuza ghall-Karnival 2015
Koreografija: Adonelle Gauci
                                                                 

13.15 Zifna
KEITH DANCE STUDIO
                                                               

It-tezori gibna maghna u ghall-Karnival ninghaqdu f’Malta
Koreografija u Direzzjoni – Keith Carl Grima Fitzpatrick                                                               

13.20 Zifna                                                      

AQUA BLUE DANCERS
“Eleganza Meraviljuza”

Koreografija u Direzzjoni - Antonella Chircop Bl-ghajnuna ta’ Catherine Chircop

13.30 Banda
BANDA MNARJA TAN-NADUR

13.40 Zifna                                       
ARTEMOCION DANCE ACADEMY & LEISURE STUDIO
“Dik l-imbierka mhabba”

Koreografija u Direzzjoni – Valentina Azzopardi u Kimberley Vella

13.45 Zifna
FREESTYLE DANCERS

Zeffiena Liberi fl-Armata
Koreografija: Tiziana u Antonella

13.55 Zifna
CENTRE STAGE ACADEMY
Service In Style

                                                                          

14.05 Zifna                        
THE VALENTINE DANCERS

Minn Rio gejna…. Biex fil-Karnival Malti….lilkom paxxejna
Koreografija: Karen Valentine u Josefa Bugeja

14.15 Sketch Hilarious
XAGHRA YOUTH CENTRE
Once Upon a Time’
Direzzjoni : Mandy Sultana u Sephora Bajada

 

14.30 Zifna
GOZO LINE DANCERS                                                 

14.45 Hilarious                                
IRGIEL LIEBSIN TA’ NISA

Jonathan Muscat – “Lolita”

Anthony Muscat – “Sexy Lady”

14.55 Maskeruni                                            
MILL-FAR WEST GEJNA U L-KARNIVAL GAWDEJNA
Manuel Buhagiar u George Attard                                                                       

15.05 Zifna                                       
THE CHARMING CHICAS
Oriental Meets Tribal
Koreografija: Annette Portelli Said

15.25 Banda                                    
BIG FRIENDS GUGGEN MUSIK BAND

15.55 Hilarious Sketch
GHAQDA ZGHAZAGH BLA KULTURA
Annimali u Buffi iltqajna biex quddiemkom ixxalajna

Taht id direzzjoni ta, Rowena it-tifla ta' Loreta tal-Palamita.

16.20 Zifna tal-Kbar                       
GHAQDA DILETTANTI TAL-KARNIVAL
Fil-Foresta Inkanta Spiċċajt u man-Ninfi fil-Karnival Ixxalajt
Taht id direzzjoni ta
Doris u Joseph Bugeja / Clara u Francelle Sciberras

                                                                          

16.50 Karru Zghir:                                          
RE TAL-KARNIVAL
Sindku Ma Kampajtx Imma Xorta Il-King Bqajt
Silvan Grima, Mark Spiteri, Josef Grima, Andrew Zammit

17.00 Karru Zghir
FROM FROZEN TO THE UNDERGROUND NINJA TURTLES                                                            

17.05 Karru Zghir
Inbezzghu Daqs il-Babaw Ghax Ahna Ta’ Barra Minn Haw
TA’ MANUEL BUHAGIAR, GEORGE VELLA U JOHN MICALLEF

17.15 Karru Zghir
TA’ JEAN U PAUL CHETCUTI MILL-BELT VALLETTA

17.25 Karru Kbir
TA’ SHAUN AZZOPARDI MIX-XEWKIJA

Neptune U Shabu                                                                       

17.35 Karru Kbir
TA’ LAVINRAC
Mill-Preistorja Ghall-Prezent, Gewwa l-Pjazza Spiccajt Kuntent
Mahdum minn Jeremy Portelli u Tristen Portelli taht is-supervizjoni ta’ James Azzopardi

17.45 Karru Kbir                              
LABONSKI COMPANY                                                                
Karru Trijonfali ta’ Adonai Camileri Cauchi

Ryan Azzopardi

18.00 Kukkanja tat-Tfal
KUKKANJA TAT-TFAL

18.30 Kukkanja tal-Kbar 
KUKKANJA TAL-KBAR

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed