ATTIVITA AMBJENTALI IS –SIBT 21 TA’ MARZU 2015

ATTIVITA AMBJENTALI IS –SIBT 21 TA’ MARZU 2015

IN –NADUR JISSEPARA L-ISKART

Ghaziz Resident,

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur flimkien ma l-Iskema Green mt gentilment tinfurmak li nhar is-Sibt 21 ta’Marzu 2015 bejn id-9 am u 12.30 pm ser jorganizzaw attivita fil-pjazza tar-rahal biex inti bhala inti tippartecipa u tghin biex jigi separat izjed skart fin –Nadur.

F’dan l-avveniment inti tistgha iggib fil-hin imsemmi, fliexken tal-hgieg u flixkem tal-plastik u anke hwejjeg uzati u zraben uzati. Dan ser isehh biex inkabbru il-mentalita ta’ kull resident biex hadd ma jarmi minn dawn l-oggetti fil-borza is-sewda. (skart imhallat).

La darba iggib dawn l-ogetti ser tinghata biljetti li tkun tistgha tippartecipa f’lotterija li titella fi tmiem l-avveniment. Il-premjijiet jinkludu dawn li gejjin :

Tlett ikliet f’ristoranti rinomati Ghawdex ghall zewg persuni

Weekend Break half Board gewwa Lukanda ewlenija f’ Ghawdex

Weekend Break half Board gewwa Lukanda ewlenija f’Malta

Waqt l-avveniment inti tistgha wkoll tigbor il-boroz grizi b’xejn biex tissepara izjed skart

Waqt l-avveniment ser ikun hemm tim ta’ animazzjoni ghat –tfal, Dj popolari, kantanti zghazazgh biex jippromovu it-talent taghhom. Ser tiehu sehem ukoll il-kantanta Kristina Casolani .

EJJEW U IPPARTECIPAW U GIBHU MAGHHHOM FLIEXKEN TAL-PLASTIK, HWEJJEG UZATI U ANKE ZRABEN UZATI

IS-SIBT 21 TA’ MARZU FIL- PJAZZA TAN –NADUR

Programm tal-Karnival Organizzat tan-Nadur 2015

PROGRAMM TAL-KARNIVAL TAN-NADUR IL-HADD 8 TA’ FRAR 2015

 

Prezentatur:        JANVIL

12.35 Innu tal-Karnival                  
REBECCA BONELLO

12.50 Zifna                        

PIPPA GEE DANCERS

Inghaqdu maghna ghal zifna Charleston fil-Karnival 2015”

Korejografija u Direzzjoni – Pippa Gee

                                                                          

12.55 Zifna                        
CHRISTIAN SALIBA

Mit-Teatru Hergin u Minn Kalisi Immexijin

13.10 Zifna                                                      

THE ADONELLE DANCERS
Zifna gustuza u meraviljuza ghall-Karnival 2015
Koreografija: Adonelle Gauci
                                                                 

13.15 Zifna
KEITH DANCE STUDIO
                                                               

It-tezori gibna maghna u ghall-Karnival ninghaqdu f’Malta
Koreografija u Direzzjoni – Keith Carl Grima Fitzpatrick                                                               

Read more: Programm tal-Karnival Organizzat tan-Nadur 2015

NADUR CARNIVAL 2015

NADUR CARNIVAL 2015

Xandira tal-Karnival Organizzatt mill-Kunsill Lokali  tan-Nadur  nhar il-Hadd 15 ta' Frar , fuq Net TV, bejn is 1.30 pm u l 4.30 pm

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed